SARIA torveny nem muszlimoknak konyv politikai iszlam

Bill Warner

Saría törvény nem muszlimoknak

Eredeti angol kiadás: „Sharia Law for Non-muslims“, CSPI Publishing, Inc 2010 in USA.

Fordította és kiadta: Politikai Iszlám Tanulmányok Központja

(CSPI International, Lidicka 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic).

Második kiadás, Brno, 2016.

ISBN 978-80-88089-51-3

www.cspii.org

 

A SZERZŐRŐL

 

BillBill Warner PhD, a politikai iszlám elismert és nagy tiszteletben álló szakértője. Doktori címét a fizika és matematika tudományok területén szerezte 1968-ban, az Észak-Carolina Állami Egyetemen. Nyolc éven át a Tennessee Állami Egyetem tanára volt. Egész életében érdeklődést mutatott a vallások és a történelemre gyakorolt hatásuk iránt. Évtizedeken keresztül tanulmányozta a fő vallások forrásszövegeit.

Már a World Trade Center lerombolása előtt előre jelezte a háború veszélyét az iszlám és Amerika között. A szeptember 11-ei merénylet után úgy döntött, hogy az iszlám forrásszövegeit elérhetővé teszi a hétköznapi emberek számára.

Dr. Warner a tudományos elmélet és matematika területén szerzett tudását alkalmazza az iszlám tanának elemzésekor. Az első lépés annak felismerése volt, hogy az iszlám szövegek olvasása és megértése természeténél fogva bonyolult feladat, ezért Dr. Warner egy olyan képzési rendszert hozott létre, ami eloszlatja a szövegekben fellelhető zavart. Egyértelművé vált, hogy az iszlám nem azoknak a civilizációs alapelveknek a mentén jött létre, amelyekre a világ többi része épült.

Dr. Warner a Politikai Iszlám Tanulmányok Központjának alapítója és elnöke. Több mint egy tucat könyvet írt a politikai iszlámról és tette azt könnyen

érthetővé. Ő hozta létre az első, politikai iszlámról szóló önképző kurzust is.

 

3

 

Tartalomjegyzék

 

Bevezetés …………………………………………………………………………………………. 6
Mi a saría?………………………………………………………………………………………… 13
A nők ………………………………………………………………………………………………. 20
Családjog …………………………………………………………………………………………. 28
A káfirok ………………………………………………………………………………………….. 31
Dzsihád…………………………………………………………………………………………….. 37
Behódolás és kettősség……………………………………………………………………….. 44
A dimmik …………………………………………………………………………………………. 50
Rabszolgaság ……………………………………………………………………………………. 54
Véleményszabadság …………………………………………………………………………… 56
Saría-pénzügy …………………………………………………………………………………… 62
Követelések ………………………………………………………………………………………. 65
Függelék …………………………………………………………………………………………… 72
A kiadó utószava: a saría törvénye európában ………………………………………. 75
Cspi international ……………………………………………………………………………… 89

 

 

 

5

– Saría törvény nem muszlimoknak –

terkep1

6

 

 

Bevezetés

 

  1. 1. FEJEZET

 

 

A saría napjaink Európájában

 

Európa testközelből tapasztalja, ahogy az iszlám saját felsőbbrendűségét hirdeti, a saría követelésekkel áll elő és mindennapossá válnak az erőszakos fenyegetések. A szólásszabadság korlátozására törvényeket vezetnek be, míg az egyetemeken és más szervezeteknél határozatokkal korlátozzák a vélemény-nyilvánítás szabadságát. Bár az iszlám kritizálásának határt szabnak a hatóságok, a nők és a zsidók elleni erőszakra uszító prédikációkat nem akadályozzák meg. Megtűrik azokat, akik nyilvánosan az iszlámot bírálók meggyilkolására szólítanak fel.

„intoleranciával”, ide értve az úgynevezett „iszlamofóbiát” is.

és az alkoholt fogyasztókat zaklatják.

 

7

– Saría törvény nem muszlimoknak –

 

 

 

Az elit válasza minderre az, hogy inkább megakadályozza a tényekről szóló beszélgetést, semmint, hogy szembenézzen velük.

 

A saría napjaink amerikájában

 

A saría törvény által vezérelt aktuális és történelmi események Amerikában:

 

 

8

 

 

 

Miért kell ismernünk a saríát?

 

AZ ISZLÁM TUDÓSOK SZERINT az iszlám törvénye tökéletes, egyetemes és örökkévaló. A nyugati országok törvényei átmenetiek, korlátoltak és végül eltűnnek. Minden muszlim kötelessége, hogy engedelmeskedjen Allah törvényének, a saríának. A nyugati országok törvényeit emberek alkották, míg a saría törvény szent és az egyetlen igaz istentől, Allahtól származik.

A SARÍA olyan alapelveken nyugszik, melyek a Koránban, valamint egyéb iszlám vallási/politikai szövegekben találhatóak. Egyetlen közös alapelv sincs a nyugati törvények és a saría között.

 

9

 

 

A saría törvény szerint:

 

 

A megoldás

E könyv tudásanyaga elemző és kritikus gondolkodáson, valamint tényeken alapszik. Mire az olvasó a végére ér, tudni fogja, hogy mi a saría törvény. És ami még ennél is fontosabb, ismerni fogja a saría alapelveit. Olyan megértésre fog szert tenni az iszlámmal kapcsolatban, amivel a legtöbb nyugati ember nem rendelkezik.

 

(1)     Utalás Jézus Krisztus hegyi beszédére mint alapvető erkölcsi elvre: „amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük”(Mt 7,12; Lk 6,31). – a ford.

 

10

 

Három nézőpont az iszlámról

 

Az iszlámra háromféleképpen lehet tekinteni, attól függően, hogy hogyan vélekedünk Mohamedről. Ha Mohamedre Allah profétájaként tekintünk, akkor hívők vagyunk. Ha nem, akkor hitetlenek. A harmadik nézőpont szerint az iszlám hitvédői vagyunk. Az apologéták (2) nem hiszik, hogy Mohamed próféta volt, de elnézőek az iszlámmal szemben, anélkül, hogy valódi tudással rendelkeznének róla.

 

Az alábbi példa szemlélteti a háromféle látásmódot.

Egyszer Medinában Mohamed, oldalán 12 éves feleségével, egy egész napon át nézte, ahogy nyolcszáz zsidót karddal lefejeznek. (3) Azért fejezték le őket, mert nem ismerték el Mohamedet Allah prófétájaként.

A muszlimok szerint haláluk szükséges volt, mert Mohamed prófétaságát tagadni az iszlám elleni bűntettnek számított – és annak számít ma is. Azért fejezték le őket, mert Allah szentesítette ezt.

A hitetlenek szerint azonban ez gonosztettnek minősül, mely bizonyíték az iszlám dzsihád erőszakosságára.

Az apologéták szerint pedig ez egy történelmi esemény volt; szerintük minden kultúra múltjában fellelhető az erőszak, ezért nem kellene ítélkezni. Ők azok, akik valójában nem olvastak el egyetlen alapvető iszlám szöveget sem, de határozottan nyilatkoznak az iszlámról.

 

A különböző nézőpontok szerint a nyolcszáz zsidó halála:

 

Valójában nincs „helyes” szemlélet az iszlámról, mivel a nézőpontok össze- egyeztethetetlenek.

 

 

(2)     Apologéta: teológiai kifejezés, jelentése mentegető, hitigazoló, hitvédő – a ford.

(3)     A. Guillaume, The life of Muhammad, Oxford University Press, 1982, p.464.

 

11

 

 

Ez a könyv a hitetlen szemszögéből íródott. Abból a szempontból tekint az iszlámra, hogy az milyen hatással van a nem muszlimokra. Ez azt is jelenti, hogy a vallás itt kevéssé fontos. Az iszlám vallás csak a muszlimokat érinti, azonban az iszlám politikai nézetei minden hitetlenre hatást gyakorolnak.

Ez a könyv az iszlám politikai rendszeréről szól. Nem tárgyalja a muszlimokat vagy a vallásukat. A muszlimok mint emberek egymástól teljesen különbözőek lehetnek. A vallást azért gyakorolják, hogy a paradicsomba jussanak, és elkerüljék a poklot. Nincs haszna és értelme az iszlámot mint vallást tárgyalni.

Az iszlámról mint politikai entitásról kell beszélnünk, mivel ez egy erőteljes politikai rendszer.

 

12

 

 

Mi a saría?

 

  1. 2. FEJEZET

 

 

A saría az iszlám jogrendszere. A saría az alapja a muszlimok minden, társadalmunkat érintő követelésének.

 

 

A Világkereskedelmi Központ, valamint a Madrid, London, Párizs és Brüszszel elleni támadást a saríában található háborúra vonatkozó szabályok, a dzsihád szerint követték el. A saría jogrendszer az alapja minden muszlim életének vallási, politikai és kulturális szinten egyaránt.

A saría törvényét egyre többször alkalmazzák Európában és Amerikában, még sincs ismeretünk arról, hogy mi a saría, mivel sem a magániskolák, sem

pedig az állami, vagy egyházi fenntartású iskolák nem tanítanak róla.

 

 

13

 

A jó hír

 

Az iszlámot a saría törvényén keresztül lehet a legkönnyebben megérteni. A saría tanulmányozásán keresztül a Koránt és Mohamedet is gyakorlatias módon ismerjük meg.

Amikor megismerjük a saríát, az iszlám értelmet nyer. A legtöbb ember azt gondolja, hogy az iszlám bonyolult vagy egyenesen lehetetlen megérteni, de amikor megértjük az alapelveit, az iszlám nagyon ésszerű. Más látásmóddal rendelkezik az emberiségről, a logikáról, a tudásról és az etikáról. Amikor megértjük az alapelveit és a logikáját, nemcsak azt leszünk képesek megmagyarázni, hogy mi és miért történik, hanem képesek leszünk megjósolni jövőbeli folyamatait is.

 

A hivatkozási számok

 

Mielőtt megértenénk a saríát, meg kell ismernünk három könyvet, melyek a saría alapját képezik.

A saríában minden egyes rendelkezés vagy jogszabály a Koránra vagy a szunnára (4) való hivatkozáson alapszik. A szunna Mohamed tökéletes példáját mutatja be (ez két gyűjteményben, a hadíszban (5) és a szírában (6) található). Az iszlám minden egyes törvénye a Koránból vagy a szunnából kell hogy származzon.

A szunnát úgy ismerhetjük meg, ha személyes részleteket tudunk meg Mohamed életéről. Tudjuk, hogy hogyan tisztította a fogát, melyik cipőt vette fel először. Azért ismerjük a szunnát, mert létezik a szíra és a hadísz.

A Koránról valószínűleg azt gondoljuk, hogy az az iszlám bibliája. De ez nem igaz. Az iszlám bibliája a Korán, a szíra és a hadísz; és ezt a három könyvet akár Trilógiának is nevezhetjük.

 

(4)     A szunna minden ami Mohamedtől származik, amit mondott, tett, helyeselt vagy helytelenített. Amit parancsolt, ajánlott, megengedett, nem javasolt, vagy megtiltott. Ezek az iszlám jogban döntő erejűek, mivel a muszlimoknak őt kell követniük példaként.

(5)    A hadísz Mohamed próféta életéről, személyéről és tanításairól, illetve más korabeli muszlimok tetteiről és szavairól összegyűjtött elbeszélések gyűjteménye. – a ford

(6)     A szíra Mohamed élete.

 

14

 

 

A Korán csak kis része, mindössze 14 százaléka az egész szövegnek, amit az iszlám tanként ismerünk. A szunnában (szíra és hadísz) található szövegek

86 százalékát képezik a teljes iszlám tannak. Az iszlám ezek alapján 14 százalék

Allah és 86 százalék Mohamed.

A saría nem más, mint a Korán és a szunna összesűrítése és értelmezése. Ezért lehetetlen megérteni a saríát anélkül, hogy ne lenne ismeretünk a Koránban, a hadíszban és a szírában található vallási tanokról. Lapozzunk bármelyik oldalra a következő fejezetekben, és a bekezdések nagy részénél egy mutatószámot találhatunk.

Egy klasszikus saría szöveg Az utazó támasza (7). Ez hiteles forrásnak számít, miután napjaink öt leghíresebb iszlám tudósa hitelesítette és igazolta pontosságát. A könyv

1200 oldal, a 14. században íródott és olyan témákat tárgyal mint a nem muszlimok politikai irányítása, imádságok, dzsihád, végrendelet és vagyon, büntetés, törvényszéki előírások és birtokhasználat.

 

Íme egy jellegzetes bekezdés:

 

[o8.0] az iszlám elhagyása

[o8.1] Ha egy épelméjű személy, aki elérte a serdülőkort, önként elhagyja az iszlámot, akkor az megérdemli a halált.

[Bukhári 9,83,17] Mohamed: „Azt a muszlimot aki elismeri, hogy nincs más isten, csak Allah, és én a prófétája vagyok, nem lehet megölni, kivéve három esetben: ha gyilkosságot, házasságtörést vagy hitehagyást követ el.”

Az „o8.1” hivatkozás egy mutatószám a saría törvény szövegében, Az utazó támaszában. A szöveg szakaszokra van osztva az a, b, c, … stb. felosztás szerint. Ez a bizonyos törvény az o szakaszban, a 8. bekezdésben és az 1. albekezdésben található. Az [o8.1] mutatószám segítségével közvetlenül hivatkozhatunk a forrásra, Az Utazó támaszára.

 

(7)     N. Keller, Reliance of the Traveller, Amana Publications – a ford

 

15

 

A fenti példában nemcsak a rendeletet láthatjuk, hogy az aposztatákat (azokat az embereket, akik elhagyják az iszlámot) meg kell ölni, hanem az ezt alátámasztó tanítást is egy hadíszból, a Koránnal együtt használt szent szövegből. A hadíszok Mohamed cselekedeteit és szavait tartalmazzák.

Ez a bizonyos hadísz a Szahíh al-Bukháriból származik, ami a szunnita iszlám hat hiteles hadíszgyűjteményének egyike. Ezen prófétai hagyományokat vagy hadíszokat a muszlim tudós, Mohamed Ibn Iszmáíl al-Bukhári gyűjtötte össze, körülbelül kétszáz évvel Mohamed halála után, és egész életét ennek összeállítására fordította. Ez a legmegbízhatóbb a gyűjtemények közül. A szahíh szó hiteleset vagy helyeset jelent. Figyeljük meg a mutatószámot – [9,83,17]. Ez a hivatkozási szám olyan, mint egy fejezet vagy versszakmutató, amellyel megtalálhatjuk és elolvashatjuk az eredetit. Mindegyik hadísz, beleértve Bukhári gyűjteményét is, megtalálható egyetemi internetoldalakon [angolul – a ford].

Itt egy saría törvény, amelyet a Koránnal támasztanak alá:

 

[o9.0] Dzsihád

A dzsihád az iszlám elterjesztésére szolgáló, káfirok elleni háborút jelenti.

[Korán 2:216] Előíratott nektek a harc, holott az ellenetekre van. Lehet, hogy valami ellenetekre van, noha az jó nektek, és lehet, hogy szerettek valamit, noha az rossz nektek. Allahnak tudása van, ti azonban nem tudtok.

A fenti példában láthatjuk, hogy a saría szövege először meghatározza a dzsihád jelentését, majd ezt követően a hivatkozás gondoskodik annak jogosultságáról. Még egyszer: leellenőrizhetjük a Korán versszak hitelességét, valamint az eredeti [o9.0] hivatkozást Az utazó támaszában.

 

16

 

 

A támogató iratokra vonatkozó hivatkozások egyik utolsó típusa a következő: Az engedetlen feleséggel való bánásmód

[m10.12] Amikor egy férj engedetlenség jeleit veszi észre…

[Iszhák 969] …A férfiak némiképp rendelkezhetnek a nők felett, mert a nők a férfiak foglyai, és nem urai önmaguknak.

Fent a szokásos saría hivatkozási szám az [m10.12] Az utazó támaszára utal, mint eredeti hivatkozásra. Az Iszhák mutató szám, a 969, egy széljegyzet-hivatkozás, amely lehetővé teszi a Szírában (The Life of Muhammad [Mohamed élete], A. Guillaume) való keresést, és a hivatkozás igazolását.

 

Hihető és megbízható

 

Könyvemben minden ismeret tényeken alapszik, pusztán kritikus gondolkodást és elemzést használva. Minden, amit itt találunk, az „szakértőktől” függetlenül is igazolható.

Ez különbözik attól a fajta megközelítéstől, amikor egy muszlimot vagy egy

„szakértőt” kérdezünk meg az iszlámról vagy a saríáról. Ha egy muszlim vagy bármelyik szakértő mond valamit az iszlámról, ami ellentétben áll a Koránnal vagy a szunnával, akkor a szakértő téved. Ha a szakértő kijelent valamit, ami összhangban áll a Koránnal vagy a szunnával, akkor a szakértőnek igaza van.

Miután megismertük a Koránt és a szunnát, egyéb tanácsra nincs szükségünk.

 

A politikai iszlám

 

A trilógia nagy része nem arról szól, hogy miként legyünk jó muszlimok. Ehelyett a szövegek leginkább a hitetlenekről beszélnek. A Korán teljes szövegének 64 százaléka, a teljes Trilógiának pedig 51 százaléka szól a hitetlenekről.

Az iszlám nem „csak” egy vallás. Ez egy egész civilizáció, részletes politikai rendszerrel, vallással, valamint saját törvénykezéssel, a saríával. Mohamed Mekkában 13 évig prédikált az iszlám vallásról, ezalatt mindössze 150 arabot

térített át az iszlámra. Majd Medinába ment, ahol politikussá és hadúrrá vált.

 

17

 

Két év alatt Medinában minden zsidót megöltek, leigáztak vagy száműztek. Életének utolsó kilenc évében átlagosan hathetente vett részt valamilyen erőszakos cselekményben. (8) Mohamed egyetlen ellenséget sem hagyott hátra maga után.

Mindezek nem vallási, hanem politikai lépések voltak. A dzsihád egy politikai cselekmény vallási motivációval. A politikai iszlám pedig az a tan, ami a nem muszlimokkal foglalkozik.

Mohamed vallási programja nem járt sikerrel, azonban a dzsihád politikai műveletei diadalt arattak. A saría törvény nem más, mint az iszlám civilizáció politikai alkalmazása.

Az iszlám politikai sajátosságai teremtik meg az alapvető különbséget például a saría és a zsidó vallási hagyomány, a halakha között. A zsidó vallási törvények nem rendelkeznek a nem zsidókról, sőt világosan kimondják, hogy a hatályos törvények felülírják a halakhát.

A saría sokat beszél a káfirokról [nem muszlimok – a ford.] és arról, hogy miként kell őket kezelni, leigázni és irányítani. A saría politikai fennhatóságot követel az alkotmány felett.

A saríában nincs semmi, ami kedvező lenne a nem muszlimok számára. Ez az oka, hogy minden hitetlennek ismernie kellene a saría törvényét, különösen a politikával, államvezetéssel, rendszabályokkal és jogi ügyekkel foglalkozóknak. A saría törvénye a hitetlenekre is vonatkozik, nemcsak a muszlimokra. Az iszlám hitetlenekhez való hozzáállása és tevékenysége politikai, nem vallási. Habár a saría sérti alkotmányunk minden egyes alapelvét, mégis alkalmazzuk azt, mert nem ismerjük a saríát és annak pontos jelentését.

 

A saría és annak értelmezése

 

Általános vélekedés szerint, amikor a Korán kellemetlen versszakaival találkozunk, akkor rosszul értelmezzük a szöveg igazi jelentését. Több mint ezer éve a saría az iszlám hivatalos és irányadó értelmezése. A saría nem más, mint

 

(8)     A. Guillaume, The life of Muhammad, Oxford University Press, 1982, p.660.

 

18

 

 

a Korán és a szunna értelmezése a legkiválóbb iszlám tudósok szerint. Nincs szükség további értelmezésre, ezt a munkát már ezer éve elvégezték. Az iszlámmal kapcsolatos új kérdések csak a saría szerint kerülhetnek értékelésre és elbírálásra, mivel ez az egész emberiség végső és egyetemes erkölcsi kódexe az idők végezetéig.

A saría a hibátlan és megváltozhatatlan Koránon és szunnán alapul. Az iszlám tudósok nagy többsége szerint a saría Allah akarata a múltban és a jelenben. Ezért minden népnek úgy kellene használni azt jelenlegi formájában, mint az egyetlen szent törvényt.

A saría bármilyen változtatása vagy átalakítása a klasszikus szövegeken, a

Koránon vagy Mohamed szunnáján kell hogy alapuljon.

 

Gyakorlati részletek

 

Ha olvastunk valamit ebben a könyvben, és többet akarunk róla tudni, a legtöbb bekezdés tartalmaz egy mutatószámot, amelynek utána lehet nézni.

 

Például a Korán 1:2 egy hivatkozás a Koránból, úgy mint 1. fejezet [szúra –

ford], 2. versszak.

Az Iszhák 123 egy utalás Iszhák Szírájára, úgy mint 123. széljegyzet.

A [Bukhári 1,3,4] egy hivatkozás a Szahíh Bukhárira, mint 1. kötet, 3. könyv,

  1. sorszám.

A [Muszlim 012, 1234] egy utalás a Szahíh Muszlimra, mint 12. könyv és 1234. sorszám.

 

 

19